Sukka 6a, 06/23/20

Suka 6a. 

Tamuz 1, 5780. June 23, 2020

1 –

We began the Sugya of Shiurim. 

How many gill are in 1 gallon? Does anyone cook using the gill ...

From the seven word in the Pasuk  כִּי ה’ אֱלֹהֶיךָ, מְבִיאֲךָ אֶל-אֶרֶץ טוֹבָה: אֶרֶץ, נַחֲלֵי מָיִם–עֲיָנֹת וּתְהֹמֹת, יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר. אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה, וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן; אֶרֶץ-זֵית שֶׁמֶן, וּדְבָשׁ. We derive 7 שיעורים .

Tu Bishvat Holiday Symbols - Dried Fruits, Pomegranate, Barley ...

The Gemore states that they are all  הלכה למשה מסיני. 

2 –  Rambam on the difference between:

A-  הלכה למשה מסיני. These הלכות are purely tradition, meaning that had we not have this הלכה למשה מסיני we would not have derived it from the תורה. Example: Shiurim שיעורין

Amazon.com : Esrog, Etrog, Ethrog, for Kompote/Aingemachts (great ...

B- הפירושים המקובלים מפי משה. These הלכות, once we have received this קבלה we can find a רמז in the תורה. Example: Esrog, eye for an eye. 

Eye for an Eye Fallacy | Mic The Vegan

3 – From the word חטה we derived the concept of כדי אכילת פרס. A time span of anywhere from 3 -11 minutes. 

See here from  ספר המנהגים Page 45 footnote 2 & 3. Thanks to Mendel Nemenov for this reference. 

SederenCasa! ¡Conseguí tu Matzá Shmurá y vendé el Jametz online ...

כדי אכילת פרס is the time it takes for one to eat a loaf of bread made from wheat from ארץ ישראל while sitting down and some condiment added on the bread. 

Bread with Peanut Butter Recipe | EatingWell

4 – Minchas Chinuch 313. People eat differently, some quicker than others. Similarly there are various food types. So they are swallowed quicker than others. 

So how does one figure out what is כדי אכילת פרס? Nowhere mentioned in Gemara the actual time. 

He comes up with a big Chidush: Each food item is measured individually. Meaning, say, apples for example. כדי אכילת פרס for apples is the time it takes to eat apples in an amount that is the size of 3 eggs.

If we take a sticky peanut butter sandwich, the time to eat an amount of the size of three eggs of such a sandwich, will be different than apples.

So on Yom Kippur, when someone must eat due to an illness ח”ו , we advise him to space out his eating to be longer than כדי אכילת פרס.  Thus says the Minchas Chinuch: each item food has it very own כדי אכילת פרס!

We spoke about drinking very hot coffee when one does not drink a full רביעית in one shot. Question about ברכה אחרונה.

Mishne Lemelech (Brachos 3) drinking hot coffee. Alter Rebbe.

5- Our Gemara quotes a Mishnah regrading a person walking into a house that has צרעת:

 If a person enters a house afflicted with צרעת , carrying his clothes upon his shoulders, and his sandals and rings in his hands, both he and they become unclean immediately. 

פרשת תזריע מצורע - צרעת הבית – הזדמנות לקשר עם ה' בארץ ישראל ...

If, however, he was wearing his clothes and had his sandals on his feet and his rings on his fingers, he becomes unclean immediately, but they remain clean, unless he stayed as much time as is required for the eating of half a loaf of wheat bread and not of barley bread, while in a reclining posture and eating with some condiment.

 Question asked by the שבות יעקב.

A woman  made a Neder not to wear her Yom Tov clothes during the week. Are her Yom Tov shoes and jewelry included? Does the term ‘clothing’ include everything?  

We discussed that based on the above Mishna the logic can go both ways. 

5- The next word in the Pasuk is שעורה. A barley seed. The size of this seed is used to measure a bone of a deceased person that is מטמא. This small amount is insufficient to be מטמא באהל. For that we need the full skeleton, skull or 125 אברים. (Rashi). 

Counting on Barley – The Forward

Speaking of the 248 אברים enumerated here  רמ”ח אברים……

We spoke about something very perplexing. 

The list of the 248 אברים,  limbs, only include parts of the body that have a bone in them!

מאתים וארבעים ושמונה אברים באדם: שלשים בפיסת הרגל, ששה בכל אצבע,

So these 248 limbs do not include the heart, lungs, kidneys, liver, spleen, stomach, bladder, intestines etc. 

So when we make a מי שברך לחולה and say: 

וישלח לו מהרה רפואה שלימה מן השמים ברמ”ח אבריו 

none of the above boneless vital organs are included!!! 

HOME | Yes248

Are they perhaps included in the שס”ה גידים. What are גידים? Veins (Tanya 37)? Muscles? 

Found  this question on line….but no answer. 

מגד ירחים א’ 321. See also here. 

 

6- The 28 ‘times’

קהלת ג

לַכֹּ֖ל זְמָ֑ן וְעֵ֥ת לְכָל־חֵ֖פֶץ תַּ֥חַת הַשָּׁמָֽיִם׃

A season is set for everything, a time for every experience under heaven:

עֵ֥ת לָלֶ֖דֶת וְעֵ֣ת לָמ֑וּת עֵ֣ת לָטַ֔עַת וְעֵ֖ת לַעֲק֥וֹר נָטֽוּעַ׃

A time for being born and a time for dying, A time for planting and a time for uprooting the planted;

עֵ֤ת לַהֲרוֹג֙ וְעֵ֣ת לִרְפּ֔וֹא עֵ֥ת לִפְר֖וֹץ וְעֵ֥ת לִבְנֽוֹת׃

A time for slaying and a time for healing, A time for tearing down and a time for building up;

עֵ֤ת לִבְכּוֹת֙ וְעֵ֣ת לִשְׂח֔וֹק עֵ֥ת סְפ֖וֹד וְעֵ֥ת רְקֽוֹד׃

A time for weeping and a time for laughing, A time for wailing and a time for dancing;

עֵ֚ת לְהַשְׁלִ֣יךְ אֲבָנִ֔ים וְעֵ֖ת כְּנ֣וֹס אֲבָנִ֑ים עֵ֣ת לַחֲב֔וֹק וְעֵ֖ת לִרְחֹ֥ק מֵחַבֵּֽק׃

A time for throwing stones and a time for gathering stones, A time for embracing and a time for shunning embraces;

עֵ֤ת לְבַקֵּשׁ֙ וְעֵ֣ת לְאַבֵּ֔ד עֵ֥ת לִשְׁמ֖וֹר וְעֵ֥ת לְהַשְׁלִֽיךְ׃

A time for seeking and a time for losing, A time for keeping and a time for discarding;

עֵ֤ת לִקְר֙וֹעַ֙ וְעֵ֣ת לִתְפּ֔וֹר עֵ֥ת לַחֲשׁ֖וֹת וְעֵ֥ת לְדַבֵּֽר׃

A time for ripping and a time for sewing, A time for silence and a time for speaking;

עֵ֤ת לֶֽאֱהֹב֙ וְעֵ֣ת לִשְׂנֹ֔א עֵ֥ת מִלְחָמָ֖ה וְעֵ֥ת שָׁלֽוֹם׃ (ס

A time for loving and a time for hating; A time for war and a time for peace.

 

Shiur 06/16/20 26 Sivan, 5780

בס”ד

Shiur 26 Sivan, 5780. June 16th, 2020

Brief notes. 

1- See  פסוקים below. Seems to say that only כלב will inherit land in ארץ ישראל. It says that יהושע will only “arrive’ in ארץ ישראל. Not receive any land. 

Why not יהושע? 

He did not have boys. Just girls. Although the  הלכה is that if a father leaves has girls, upon his passing the girls inherit his estate, this הלכה was only revealed 39 years later in the זכות of בנות צלפחד. 

בנות צלפחד - נשים ביהדות

Chumash is written in present tense! At the time יהושע’s children, the girls, were not deemed to receive any land. 

[Question if he had girls then or later. Interesting point- If they were alive then it would mean that they remained unmarried for 39 years!]

2- מקושש עצים

Mishneh in Makos. Reb Akiva and Reb Tarfon say that had we been part of the סנהדרין no one would ever  be executed as we would ask questions that the witnesses cannot answer leading to an acquittal. 

ציורי תנ"ך/ המקושש במדבר/ ציירה: אהובה קליין

“We would ask the witnesses if they are sure the victim was not a טריפה”. 

Tosfos adds that in regards to חילול שבת they would ask if they are sure that the accused מחלל שבת was not a טריפה. 

Now if a person is a טריפה and doomed to die shortly his issue is internal. Like a punctured brain or heart. No human can tell that. So, conclude Reb Akiva and Reb Tarfon, our questions would deny a סנהדרין to execute anyone.  

So how was the מקושש executed? Why wasn’t he acquitted based on the above line of questioning? How were they sure that the מקושש is not a טריפה when he was מחלל שבת? 

The answer is that אהרן had the ability to ‘see’ inside the person as per תוספות in Shabbos.  

That it why it says that the מקושש was brought to משה and אהרן. 

3- We discussed if this type of ‘seeing’ is considered נבואה and therefore disqualifying it to be used in הלכה and a בית דין. 

Or, it’s not the נבואה that is establishing the הלכה. It is just verifying the facts. Just like מן would only verify a dispute about the ownership of a slave or to establish who the father was of a particular child. 

עגונה נוספת הותרה ע"י בית הדין בצפת

4- We discussed the agony of the עגונה whose husband is lost in an ocean or a lake. How does one ascertain that he did indeed drown and not swim to safety and take off. 

Story with the Koshznitzer. 

Sending a Pidyon by horse to a Tzadik. Reb Shlomo Kluger. 

2,200 Passengers, a brave priest, and a ship named Titanic | Faith ...

5- The Agunos of the Titanic-

  • The מגדל בבל of the modern age. Thought to be unsinkable. 
  • Kosher kitchen. Kosher dishware. See below menu and plate. 
  • Jews on board. 
  • upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/...
  • Issidore- Ida Strauss. Founder of Macy’s  –  A&S. Sunk, Ida refused to leave her husband.  1912. 
 • Nathan Straus | American businessman | Britannica
  • Nathan Strauss remained in ארץ ישראל. Story in Yerusholayim. Poor man accepting a donation from him and immediately passing it on to a cripple.  
  • Netanya is named after him. 
  • Survived. Didn’t leave to board the Titanic. – Why? Unknown but stories abound. One such story is that he went to his Dentist. Broke a leg. Never planned to leave then. 
 •  Benjamin Guggenheim - Wikipedia
  • Benjamin Guggenheim – refused to board a lifeboat. Brother of Solomon. 
  • Rebbe Rashab- Advised a father to tell his son not to go to USA. Son was on the Titanic. “I didn’t know it would sink. Just occurred to me that he should not go”. 
  • Reb Yisroel of Tchortkov to Yosef Halperin. Told someone who wanted to go to the USA via the Titanic:  ‘Gib a gris der Amricaner gut!’ Changed his mind. Survived. 
 • Leah Aks : Titanic Survivor
  • Aks- Leah. Fascinating story. Son Efraim Fishel was thrown overboard but survived. Was later found and  identified by him being circumcised. Settled in Norfolk VA. 
 •  Picture of
  • Jacon Birnbaum. Antwerp. Survived. Boat symbol on his tombstone! 
  • Shimon Meisner. Drowned. His wife a young עגונה, asks a שאלה.  
  • Rabbi Meskin of Burlington VT and later in the Bronx. Writes a Teshuva. 
  • Relates that people were desperate to board the lifeboats. Man tried to board by dressing as a woman!  
  • Rules that Mrs. Meisner can remarry. 

 

kevarim.com header image 3

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

1- פרשת שלח: 

וְעַבְדִּ֣י כָלֵ֗ב עֵ֣קֶב הָֽיְתָ֞ה ר֤וּחַ אַחֶ֙רֶת֙ עִמּ֔וֹ וַיְמַלֵּ֖א אַחֲרָ֑י וַהֲבִֽיאֹתִ֗יו אֶל־הָאָ֙רֶץ֙ אֲשֶׁר־בָּ֣א שָׁ֔מָּה וְזַרְע֖וֹ יוֹרִשֶֽׁנָּה׃

But My servant Caleb, because he was imbued with a different spirit and remained loyal to Me—him will I bring into the land that he entered, and his offspring shall hold it as a possession.

אִם־אַתֶּם֙ תָּבֹ֣אוּ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֤ר נָשָׂ֙אתִי֙ אֶת־יָדִ֔י לְשַׁכֵּ֥ן אֶתְכֶ֖ם בָּ֑הּ כִּ֚י אִם־כָּלֵ֣ב בֶּן־יְפֻנֶּ֔ה וִיהוֹשֻׁ֖עַ בִּן־נֽוּן׃

not one shall enter the land in which I swore to settle you—save Caleb son of Jephunneh and Joshua son of Nun.

פרשת דברים: 

אִם־יִרְאֶ֥ה אִישׁ֙ בָּאֲנָשִׁ֣ים הָאֵ֔לֶּה הַדּ֥וֹר הָרָ֖ע הַזֶּ֑ה אֵ֚ת הָאָ֣רֶץ הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁ֣ר נִשְׁבַּ֔עְתִּי לָתֵ֖ת לַאֲבֹתֵיכֶֽם׃

Not one of these men, this evil generation, shall see the good land that I swore to give to your fathers—

זֽוּלָתִ֞י כָּלֵ֤ב בֶּן־יְפֻנֶּה֙ ה֣וּא יִרְאֶ֔נָּה וְלֽוֹ־אֶתֵּ֧ן אֶת־הָאָ֛רֶץ אֲשֶׁ֥ר דָּֽרַךְ־בָּ֖הּ וּלְבָנָ֑יו יַ֕עַן אֲשֶׁ֥ר מִלֵּ֖א אַחֲרֵ֥י יְהוָֽה׃

none except Caleb son of Jephunneh; he shall see it, and to him and his descendants will I give the land on which he set foot, because he remained loyal to the LORD.

סוטה לה, א. דין ראש קטיעא ימלל. 

דין של בנות צלפחד נתחדש רק בשנת הארבעים. 

 

מקושש. 

 

2- תוס’ שבת כב, ב. ד”ה וכי: ברייתא דמלאכת המשכן, שאהרן הי’ מסתכל בטפיח ורואה מה שבתוכה. 

 

בית יצחק יו”ד ח”א לט. מיישב איך אמר ר”ע במשנה מכות ז, אלו היינו בסנה’ לא נהרג אדם מעולם. ובתוס’ ד”ה מכחול, בחילול שבת הי’ שואלים אם הוא טריפה. אז איך הרגו למקושש? ותירץ עפ”י הברייתא הנ”ל. שאהרן העיד שאין לו דין טריפה. 

והדרש והעיון (רעח) מוסיף שלכך נאמר ויביאו אותו לפני משה ואהרן. ואעפ”י שלכל ישראל הי’ הכח הזה לראות מה שבפנים כי הענן שרה על מחנה ישראל?  אבל הרי הענן הי’ בזכותו של אהרן. 

 

3- ואין בזה לא בשמים כי זה רק בירור המציאות. לא נביאות. הדוה”ע שמות ע’ שטז. ושם ראי’ מהמן, יומא עה, א, שדנו אם זה בן ט לראשון או ח לאחרון, וכן לברר של מי העבד הגנוב. כי זה רק בירור. עי”ש בתוס’ יוה”כ. וכן בברכי יוסף או”ח לב

 

4- מים שאין להם סוף. ופה.  היתרים- כולם צורבא דרבנן היום כי יש טלפנים ותקשורת. עברו כמה שנים. 

 

קברים בארה”ב

 

בית יעקב. אה”ע מט.

הרב יצחק יעקב רבינוביץ’, תשובה בנדון עגונה אחת שנטבע בעלה בהאניה “טיטאניק”, בתוך: קול התורה גיליון נ”ב, מדור ההלכה, עמ’ קמ”ג – קמ”ח

 

Rabbi Yaakov Meskin

יעקב ב”ר מרדכי הכהן

 

Shiur 06/09/20 – תיקוני זוהר

 1. 06/09/2020

תיקוני זוהר

פירוש כסא מלך ועוד. 

תרגום 

טקסט     App– 

 

“שמעתי ממהר”ם הלוי יפה, שרשב”י חיבר ספרים מִסְפַּר כ”ב אותיות: ספר האורה, ספר הברכה וכו’. אך לנו לא נגלה רק אות הזי”ן (ספר הזוהר) – וגם לא נגלה כולו, רק אפס קצהו” (בשם אדמו”ר הזקן בעל התניא, ב’לקוטי רשימות ומעשיות’ למשפיע ר’ גרונם אסתרמן נ”ע).

 

We are going to focus on one of the parts of the holy Zohar. The  “Tikkunei Zohar”. 

Zohar [Tikkunei HaZohar] - Matok Midvash / 3 vol. - Nehora.com

Tikkunei Zohar, as opposed to the Zohar itself,  was not written on the פרשיות of the Torah, rather it is a collection  70 maamorim/sugiyos in kabbalah which are split up by “tikkunim”.  Each תיקון begins with the word בראשית and follows with a  different explanation on its meaning. 

We have randomly chosen a few ideas from the תיקוני זוהר to get an idea of the ספר. 

Note – most of the Hebrew notes below were discussed at the shiur. English translation is very brief and limited to some items only.  We thank Mendel Wolf for his notes. 

There are two Hakdamas – הקדמות. 

1- הקדמה הראשונה.

א, א. רַבִּי שִׁמְעוֹן אָזַל לֵיהּ וְעָרַק לְמַדְבְּרָא דְלוּד וְאִתְגְּנִיז בְּחַד מְעַרְתָּא הוּא וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ, אִתְרְחִישׁ נִיסָא נָפַק לְהוֹן חַד חֲרוּב וְחַד מַעֲיָינָא דְמַיָּא, אָכְלֵי מֵהַהוּא חֲרוּב וְשָׁתָן מֵהַהוּא מַיָּא, וְהֲוָה אֵלִיָּהוּ זָכוּר לַטּוֹב אָתֵי לְהוֹן בְּכָל יוֹמָא תְּרֵי זִימְנֵי וְאוֹלִיף לוֹן, וְלָא יָדַע אִינִישׁ בְּהוּ וכו’. 

בז”ח תבוא נט, ג. מובא שר”י בן עילאי אמר שחבל שרשב”י לא נמצא בבהמ”ד. ויש שיודעים איפה הוא אבל אין להם רשות לגלות. 

1- First הקדמה: 

It begins with the story of the flight of Rashbi and Elazar his son to the cave. 

Rashbi's Cave | yehoshua-wiseman

Did other people know where Rashbi was hiding? One of Rashbi’s talmidim said that some people know his whereabouts but  it’s a secret. Elsewhere it says when the Yeshiva had a question in learning they would send a dove with the written question and Rashbi would reply  via the dove. Airmail……

Israel, Upper Galilee, The Druze village of Peki'in, According to ...

———

א, ב. וְהַבָּנִים הֵם וַדַּאי תַּחַת הָאֵם הָעֶלְיוֹנָה, חֲסִידִים, גִּבּוֹרִים, בַּעֲלֵי תוֹרָה, חוֹזִים, נְבִיאִים, צַדִּיקִים. לקו”א יד. 

2- Tanya (1 & 14) discusses that a person cannot become a צדיק. One is born a צדיק. (from איוב) Quotes the תיקונים. 

What Is a Tzaddik? - Being human all the way - Essentials

———

ה, א. סדר הסדרים. זמ”ן נק”ט. ובמדרש נז”ם קט”ן. לקו”ש, יא,  56, 13 הע’ . טנקיסטים. 

נפק”מ ? [אין זה שייך למחלוקת ואח”כ סתם. תוס’ שבת פא, ב. ועוד. כי שם הוא באותו סדר].

3- Tikunim says the order of the Shisha Sidrei Mishnah is  זמן נקט.
זרעים

מועד

נשים

נזיקים

קדשים

טהרות

Discussed another order of נזם קטן. The Rebbe’s talk on the Mitzva Tanks.
טנק- נקט. 

משנה יומית | מסכת ברכות פרק ב' משנה ז' / Daily Mishna| Masecet ...

 


 

ט, א. וּבְגִין דָּא בְּקִשּׁוּרָא דְתַרְוַיְיהוּ, מָאן דְּשָׂח שִׂיחָה בֵּינַיְיהוּ, דְּאִיהִי שִׂיחַת חוּלִין, עֲבֵירָה הִיא בְּיָדוֹ, דְּעָבַד בָּהּ פִּרוּדָא בֵּין ו”ה דְּאִיהוּ עַמּוּדָא דְאֶמְצָעִיתָא וּמַלְכוּתֵיהּ. 

משמע שמותר ואולי מחויב לענות על דבר שבקדושה. הגהות רע”א באו”ח כה, ט. וכן משמע מסידור אדה”ז בניגוד למ”ש בשו”ע שם סעי’ כא. ובהנסמן שם. 

4- Tikunim- one must not talk שיחות חולין between putting on תפילין של יד ושל ראש. 

Can a Buddhist Monk Put on Tefillin? | Travelling Rabbi

In his Siddur, the Alter Rebbe says that upon hearing a davar shebikdusha one should be מפסיק between tefillin shel yad and shel rosh. Tikunim says this “that this that you can’t be mafsik only applies to sichas chullin.’ 

———

 ה, א. וְהַאי אִיהוּ רָזָא הֲוַיָּ”ה, דְאִתְּמַר בֵּיהּ הִנֵּה יַד יהו”ה הוֹיָ”ה וכו’ (שמות ט ג), וּבְגִין דָּא אוּקְמוּהָ מָארֵי דְתַלְמוּדָא יְרוּשַׁלְמִי, הֲוַיּוֹת בְּאֶמְצַע. 

ט, ב. אִית דְּאָמַר הֲוַיּוֹת בְּאֶמְצַע, כְּגַוְונָא דָא יהה”ו, י’ קַדֶּשׁ לִי, ה’ ה’ וְהָיָה כִּי יְבִיאֲךָ וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ, ו’ שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, הוי”ה ו’ י’ בְּאֶמְצָעִיתָא, יהה”ו ה’ ה’ בְּאֶמְצָעִיתָא.

אבל בתיקוני ז”ח קד, א-ד. לית מחלוקת…ושויין תרי זוגא דתפילין מספיקא דלא ידעין. וראה שער בכולל. 

סיפור בסדר הדורות. מחלוקת רבי אליהו ור”ת אודות קשר של תפילין. מאור עינים!!!!

תו”מ תשמ”ב ח”ד 1930. אודות פסח שחל להיות בשבת. הנקודה היא שתמיד חלקו בזה. אלו כן הקריבו ואלו לא הקריבו. ובני בתירה שכחו אם עמדו למנין. עד שהילל הזקן העיד שכן מקריבין. 

ועפ״ז יובן מ״ש הצל״ח שמשה רבינו לא דרש בהלכות פסח ראשון בחודש אדר- כי לא ידע אם פסח דוחה שבת….

Why is wearing two pairs of tefillin simultaneosly not a violation ...

5-Tikunim: One should put on both pairs of tefillin  -,Rashi and Rabbenu Tam.  Sefer Hadoros brings the story of  Rabbenu Tam that wanted to prove that one does not  need to re-tighten the Tefillin knot, and he brings that Rabeinu Tam actually argued against …. Moshe Rabeinu. MR  said to  Rabbenu Tam that you are wrong, and  Rabbenu Tam argues against him….

The Rebbe brings this story. See below.  

———

2- הקדמה השני’. פתח אליהו. 

יז, ב. אַנְתְּ חַכִּים וְלַאו בְּחָכְמָה יְדִיעָא. לקו”א ב. 

6- Second Hakdama.  

Livorno, 1815

Famous Posach Eliyahu. Which is much explained in Chassidus…. 

———————–

תיקון יג. וּלְבָתַר סָלִיק ו’ בְּי’, שִׁית זִמְנִין עֵשֶׂר, עַד דְּסָלִיק לְשִׁתִּין, וְאִינוּן אַתְוָון הַדְּבֵקוֹת בִּקְרִיאַת שְׁמַע, דִּבְגִינַיְיהוּ אִתְּמַר כָּל הַמֵּשִׂים רֵיוַח בֵּין הַדְּבֵקִים מְצַנְּנִים (דף כח ע”א) לֵיהּ גֵּיהִנָּם, וּשְׁלֹמֹה עֲלַיְיהוּ אָמַר (שיר ג ז) הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב לָהּ, וְאִינוּן נָטְרִין (נ”א נטלין) עַרְסֵיהּ,

ברכות טו, ב. 

מה הפירוש של ס’ אותיות? 

 

7- Tikkun 13. 

Movement is Medicine: Slow Down For A Better Workout – Alliance Health

Similar idea in Gemara. One needs to be careful to say the words of Shema very clearly. Need  to pronounce the words properly. The Gemara says there that if you indeed pause it will cool off your גיהנם!

The Importance of Cooling to Extinguish a Fire – Control Hazards

Tikkunim says that these pauses represent the number 60. A commentary explains that this  60 are the letters of the words that you have to pause.

Number 60 | Free Vectors, Stock Photos & PSDSee above.                                          ואבדתם מהרה , על לבבך, ובכל לבבך, בכל לבבכם, עשב בשדך, על לבבכם, כנף פתיל, אתכם מארץ.

——————————-

תיקון יד. 

ל, א.

וּסְמִיךְ לֵיהּ לְרֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ וכו’ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ, מַאי הַאי לְגַבֵּי הַאי, קָם רַבִּי שִׁמְעוֹן עַל רַגְלוֹי, פָּתַח בְּקָלָא סַגִּיא וְאָמַר, אֵלִיָּהוּ אֵלִיָּהוּ נְחֵית הָכָא בִרְשׁוּתָא דְמָארָךְ, וְאַנְהִיר עִינֵהוּ דְאִלֵּין סָבִין בְּהַאי מִלָּה, דְּלָא יֵתוּן לְמֵיכַל בָּשָׂר בֶּחָלָב. בֵּינְתַיִם בָּא אֵלִיָּהוּ, יָרַד וְלֹא הִתְעַכֵּב, אָמַר: מְנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, וַהֲרֵי סוֹד זֶה וַדַּאי הוּא הַסּוֹד שֶׁל לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו, כְּשֶׁבְּכוֹר שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל, הָעַמּוּד הָאֶמְצָעִי, לֹא מְבִיאִים אוֹתוֹ לְבֵית יהו”ה, מִתְעָרֵב חָלָב עִם בָּשָׂר וְגוֹרְמִים לְעָרֵב שׁוֹר בַּחֲמוֹר, וְזֶהוּ כִּלְאַיִם, מִין בְּשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֵלִיָּהוּ אֵלִיָּהוּ, וְהָא שׁוֹר אִיהוּ מִסִּטְרָא דְּדַכְיוּ, וַחֲמוֹר מִסִּטְרָא דִמְסָאֲבוּ, דָא אִיהוּ כִּלְאַיִם טַב וּבִישׁ, אֲבָל חָלָב אִיהוּ מִסִּטְרָא דְּדַכְיוּ, וּבִשְׂרָא מִסִּטְרָא דְּדַכְיוּ, אָמַר לֵיהּ וַדַּאי הָכִי הוּא, אֲבָל הַאי רָזָא אִשְׁתְּמוֹדָע בִּקְרָא דָא, תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ (בראשית א כד), דְּאַף עַל גַּב דְּאִינוּן מִסִּטְרָא דְּדַכְיוּ, כֻּלְּהוּ אִינוּן דְּכַר וְנוּקְבָא, וְאִינוּן זוּגִין, וּמָאן דְּנָטִיל מִמַּה דְּלַאו אִיהוּ מִינֵיהּ, הַהוּא בַּר דְּאִתְרְכִיב מִתַּרְוַיְיהוּ, עֲלֵיהּ אִתְּמַר (שמות כג יט) לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ.

כ”ה שיטת הרמב”ם בפימ”ש ובכלאים ט, ח. שו”ת אור המאיר לד, ג. מקור לפס”ד הרמב”ם מהזוהר. מתנה לרבי. סיפור. 

8- Tikun 14. 

The 25 Unhealthiest Junk Food Items « Solluna by Kimberly Snyder

Once Rashbi called Eliyahu, and said “come now, because if not the people will be nichshal in basar בשר בחלב’!  Eliyahu arrived and says to him: how can this be? As they are two different things, just like plowing with כלאים. Rashbi responds by saying that  כלאים is with one kosher and a non Kosher animal. Meat and milk are both Kosher. Eliyohu responds that that is the mixture which causes it to be אסור. 

What were Rashbi’s colleagues thinking? One of the commentaries explain that Rashbi was referring to the Tosfos that בשר בחלב  should only be אסור in ארץ ישראל, therefore Rashbi wanted to tell that to his chevre, that  it also applies also in חוץ לארץ.

Being Unequally Yoked | Gone Fishin'

Interestingly there is a Rambam that holds that kelayim with animals only applies when plowing with one kosher and a non Kosher animal. 

We mentioned Reb Meir Shapiro’s sefer אור המאיר which he gave the Rebbe as a wedding gift.  See here  that the Rambam did use the Zohar as a source for some of his הלכות. 

New York - The 76th Yahrzeit Of Rav Meir Shapiro zatzal Founder of ...

——————————————————–

תיקון יח. 

לה, ב. דְּכַד אִנּוּן בְּדִינָא (דף לה ע”ב) בְּיוֹמָא דְּדִינָא דְאִיהִי רֹאשׁ הַשָּׁנָה, אִיהִי קָמַת עִמְּהוֹן לְדִינָא, דְקַיְימִין לָהּ בִּצְלוֹתְהוֹן, דַּעֲלַיְיהוּ אִתְּמַר (משלי ו כב) בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אוֹתָךְ, בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמוֹר עָלֶיךָ, וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ, דִּבְכָל אֲתַר דְּקַיְימִין יִשְׂרָאֵל בְּכָל פִּקּוּדָא וּפִקּוּדָא לִשְׁכִינְתָּא, אִיהִי קַיְימַת בְּגִינַיְיהוּ בְּכָל דּוֹחֲקָא וְצַעֲרָא, בֵּין בְּאָרְחָא בֵּין בְּיִשּׁוּבָא בֵּין בְּיַמָּא, וְדָא אִיהוּ בְּהִתְהַלֶּכְךָ בְּמַדְבְּרָא תַּנְחֶה אוֹתָךְ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהלים פה יד) צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו, בְּשָׁכְבְּךָ בְּיִשּׁוּבָא תִּשְׁמוֹר עָלֶיךָ, וַהֲקִיצוֹתָ לְמֵיזַל בְּיַמָּא הִיא תְשִׂיחֶךָ, וְעוֹד בְּהִתְהַלֶּכְךָ בְּהַאי עָלְמָא תַּנְחֶה אוֹתָךְ, בְּשָׁכְבְּךָ בַּקֶּבֶר תִּשְׁמוֹר עָלֶיךָ, וַהֲקִיצוֹתָ בִתְחִיַּת הַמֵּתִים הִיא תְשִׂיחֶךָ.

ר”ש תו”כ יח. הקדמת בה”ג. בתחה”מ אומרים לו התורה בכאן הנחת ובכאן תתחיל! 

9- Tikun 19. 

Wherever a person goes, his Torah follows him – even after death. The בה”ג brings in his Hakdama that this means regarding תחיית המתים. When one will be revived then, he  will continue in the exact place in Torah where he left off !!

————————————-

תיקון יט. 

לח, ב.   אִיהוּ מִדָּה בֵּין עִינָא לְעִינָא, וַעֲלָהּ אִתְּמַר (שם ה טו) אֶצְבַּע אלהי”ם הִיא, אִיהוּ שִׁיעוּרָא דְאוּרְכָא דְחוֹטָמָא וְאִיהִי שִׁעוּרָא דְכָל אֶצְבְּעָא וְאֶצְבְּעָא

בכורות מד, א.  רמב”ם ביאת מקדש ח, ו. 

 

10- Tikun 21. 

Size of a nose that is too large……. A מום by a Kohen. Size of one’s finger or smaller……

Smiling Curly-haired Caucasian Man With Large Nose Royalty Free ...

—————————

תיקון כא

מג,א. סלע. על ס.  שישים מסכתות. לא מוזכר בש”ס! רק במדרש. עוד.

עוד סדר ז. 

שם הגדולים.  סוף ערך רב אחאי. סג מסכתות. מעשרות ומעשר שני אחת היא. או הג’ בבות. מכות וסנהדרין. 

11- Source of the the number 60 מסכתות in Shas comes from the Tikkunim and Midrash. Are there really only sixty? Or are there sixty-three? Some people say that all the  3 בבות are one. Chida writes that Maaser and Maaser Sheni are really one. Others say that סנהדרין and מכות  are one. 

————————————

נז, א. 

וּצְרִיכִין יִשְׂרָאֵל לְשַׁנִּי לָהּ אֲתַר וּשְׁמָא וְעוֹבָדָא, וְדָא אִיהוּ שִׁנּוּי מָקוֹם וְשִׁנּוּי הַשֵּׁם וְשִׁנּוּי מַעֲשֶׂה, בְּגִין דְּלָא אִשְׁתְּמוֹדָע בֵּיהּ אוֹיֵב דְּאִיהוּ סמא”ל, וְדָא אִיהוּ הֵשִׁיב אָחוֹר יְמִינוֹ וכו’, אִם זַכָּאָן (דף נז ע”א) לְנָטְרָא שַׁבָּת, צָרִיךְ לְשַׁנּוּיֵי לֵיהּ מִיּוֹמִין דְּחוֹלָא בִּלְבוּשִׁין וּמֵיכְלִין דְּאִינוּן עֹנֶג שַׁבָּת, דְּאִם הֲוָה רָגִיל לְמֵיכַל תְּרֵי סְעוּדוֹת בְּיוֹמָא דְחוֹלָא, בְּשַׁבָּת אָכִיל תְּלַת, דִּכְתִיב (שמות טז כה) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אִכְלוּהוּ הַיּוֹם, כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַיהו”ה הַיּוֹם לֹא תִמְצָאוּהוּ בַּשָּׁדֶה, וּבְכֹלָּא צָרִיךְ לְמֶעֱבַד בְּשַׁבָּת תּוֹסֶפֶת, דְּאִם הֲוָה רָגִיל לְמֵיכַל בְּיוֹמָא דְחוֹלָא נַהֲמָא וְחַמְרָא, יוֹסִיף בְּשַׁבָּת בִּשְׂרָא, דָא תוֹסֶפֶת שַׁבָּת.

שִׁנּוּי מַעֲשֶׂה, דְאִם הֲוָה רָגִיל לְמֶעֱבַד עוֹבָדָא בְּחוֹל, לָא יַעֲבֵיד בְּשַׁבָּת, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (שם כ ט) שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבוֹד וכו’, שִׁנּוּי הַשֵּׁם לְכָל יוֹמָא קָארֵי לֵיהּ מַעֲשֶׂה, כְּמָה דְאַתְּ אָמַר (יחזקאל מו א) שֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה, וּלְיוֹם הַשְּׁבִיעִי קָארֵי לֵיהּ שַׁבָּת, דְּאִיהוּ הַשְׁבָּתַת מַעֲשֶׂה, בִּיטוּלָא דְעוֹבָדָא, שִׁנּוּי מָקוֹם, אִם הוּא רָגִיל לְאוֹקָדָא נוּרָא בְחוֹלָא, דְּיִשְׁנֵי וְלָא יוֹקִיד לֵיהּ בְּשַׁבַּתָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (שם לה ג) לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת.

וְעוֹד אִית שִׁינּוּי, דְּצָרִיךְ לְשַׁנּוֹת מֵעַבְדָּא לְמַטְרוֹנִיתָא, דְלָא יְהוֹן שָׁוִין, דְּמַטְרוֹנִיתָא אִיהִי מְקוֹמוֹ דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, צָרִיךְ לְשַׁנּוֹת לְמַלְכָּא, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (אסתר ב ט) וַיְשַׁנֶּהָ וְאֶת נַעֲרוֹתֶיהָ, בְּיוֹם הַשַּׁבָּת, דְּאִשְׁתַּנֵי יוֹמָא דְשַׁבַּתָּא מִיּוֹמָא דְחוֹל דְּשָׁלְטָא בֵּיהּ עַבְדָּא דְמַלְכָּא.

וְעוֹד מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם מוֹשַׁב דְּבַר נַשׁ אִיהוּ מָקוֹם דִּילֵיהּ, וְעוֹד שִׁנּוּי מָקוֹם, לְתַקְנָא בֵיתָא בְּשַׁבַּתָּא תוֹסֶפֶת מִבַּחוֹל, וְעוֹד שִׁנּוּי מַעֲשֶׂה אִם הוּא עָצִיב בְּחוֹלָא, דִּיְהֵא חָדֵי בְּשַׁבַּתָּא, וְאִם אִית לֵיהּ קְטָטָה בְחוֹלָא עִם בַּר נַשׁ אוֹ עִם אִתְּתֵיהּ, דִּיְהֵא לֵיהּ שְׁלָמָא עִמָּהּ בְּשַׁבַּתָּא, וּבְדָא לֵית רְשׁוּ לְקָרְבָא לְסַם הַמָּוְת חֲלָלָה, וּלְבַעִִלָהּ דְּאִיהוּ אֵל אַחֵר חִלּוּל שַׁבָּת, (לית לון רשו לקרבא), וּבְגִין דָּא אָמְרוּ קַדְמָאֵי, אִם יִשְׂרָאֵל הֲווֹ מְקַיְּימִין שַׁבָּת אַחַת כְּהִלְכָתָהּ (נ”א שתי שבתות כהלכתן), מִיָּד הֲווֹ נִגְאָלִין.

נז, ב. פּוּרִים אִתְקְרִיאַת עַל שֵׁם יוֹם הַכִּפּוּרִים, דַּעֲתִידִין לְאִתְעַנְגָא בֵּיהּ, וּלְשַׁנּוּיֵי לֵיהּ מֵעִנּוּי לְעֹנֶג, וּמַה דְּאִיהִי שְׁכִינְתָּא אָסוּר בֵּיהּ נְעִילַת הַסַּנְדָל, בְּהַהוּא זִמְנָא אִתְּמַר בָּהּ (שיר ז ב) מַה יָּפוּ פְעָמַיִךְ בַּנְּעָלִים בַּת נָדִיב, וְעִנּוּגָא וְחֶדְוָה וְכַמָּה טָבִין מְזוּמָנִין לְגַבָּהּ, וְדָא יְהֵא בְזִמְנָא דְפוּרְקָנָא בַעֲגָלָא. 

make a deal 1 | Free stock photos - Rgbstock - Free stock images ...

12- Everything one does on Shabbos should be different.  If someone has a quarrel with a friend or has shalom bayis issues, he should make peace on Shabbos. If he does not then it’s chilul Shabbos!

—————————————-

נח, א.

 וּכְגַוְונָא דְאֶסְתֵּר דְּסָתִיר לָהּ מֵאֲחַשְׁוִרוֹשׁ דְּאִיהוּ עָרֵלוְטָ מֵא, וְשַׁוִּי בּאַתְרֵיהּ שֵׁנִית (נ”א שדית) בּדִיּוֹקְנָא דילָהּ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (אסתר ב יג) כָּל אֲשֶׁר תֹּאמַר וְגוֹמֵר, בָּעִִרֶב הִיא בָאָה וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁבָה אֶל בֵּית הַנָּשִׁים שֵׁנִי, וְאִיהוּ נָטִיר לָהּ מֵהָמָן הָרָשָׁע, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהלים לב ז) מִצַּר תִּצְּרֵנִי, דְאִיהוּ צַר וְאוֹיֵב.

סנהדרין עד, ב. באור ישראל פי’ שלכן לא פריך והא אסתר ג”ע! (ר”ת ס”ל שאין ג”ע בגוי. הריב”ם פי’ שאין ג”ע בנשים. אבל חילול השם ישנו. אבל אם זאת לא הי’ אסתר אז אין שאלה של ג”ע. רק פרהסיא. 

אבנ”ז אבהע”ז קכ”ט. ויעבור מרדכי- למה? רצה להיות בטוח שאסתר שהודיעה לו על הגזירה היתה לא השידא! לכן עבר על המים שאין להם (כישוף?) שליטה על מים.

13- Story with Esther and her demon look alike. 

The Remarkable Story of Queen Esther - Part 1 | Midnight Call

————————-

 

תיקון כד. 

סט, א. וְצָרִיךְ לְבָרְכָא לוֹן וּלְקַדֵּשׁ לוֹן בְּקִדּוּשׁ עַל הַיַּיִן, בְּשַׁבְעִין תֵּיבִין דְּקִדּוּשׁ וּוַיְכֻלּ”וּ כְּחוּשְׁבַּן בַּיַּיִ”ן, וְצָרִיךְ לְמֵימַר סַבְרִי מָרָנָן, וְאִינוּן דְּאָמְרִין וְעָנוּ לְחַיֵּי, בְּגִין דְּאִתְקַשְּׁרוּ בְּאִילָנָא דְחַיֵּי, וְלָא בְּאִילָנָא דְמוֹתָא, דְאִיהוּ גֶפֶן דְּחָב בֵּיהּ אָדָם קַדְמָאָה, דְּחַד אָמַר חִטָּה הָיָה, וְחַד אָמַר גֶּפֶן, וְכֹלָּא קְשׁוֹט.

לחיים. ברכות סז, ב. ר’ עקיבא עשה משתה לבנו, ועל כל כוס שהביא אמר “חמרא וחיי לפום רבנן, חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהון”. 

היום יום, כט אד”ר: לחיים טובים ולשלום וטעם הברכה – להיות כי בשתית היין הנזכרת בפעם הראשונה בתורה היו תוצאת לא טובים – “ויחל נח גו'”, ועץ הדעת גפן היה, ולכן מברכים שיין זה יהיה לחיים טובים.

14- 

Tikun 24. 

 Minhag of the crowd shouting לחיים after one says סברי מרנן.

סברי מרנן (סדרת טלוויזיה) - Wikiwand 

לחיים! – קו לקו


תיקון כח

עב, ב. גַּן נָעוּל אֲחוֹתִי כַלָּה גַּל נָעוּל מַעְיָן חָתוּם, הַגָּן הוּא תוֹרָה שֶׁבִּכְתָב, שֶׁהוּא גַ”ן סְדָרִים שֶׁל הַתּוֹרָה,

גן סדרים. לכאורה יש נד. נצבים וילך הן בעצם א’. וזאת הברכה לא קורין בשבת. תרומה תצוה- כדי שלא פרשה בלי הזכרת משרע”ה. 

15- Tikun 28. 

Source of the number 53 as the total פרשיות  Hatorah.  

Is it 53 or 54? See below. 

Parshiyos | Beachwood – University Heights Kollel

——————————

תיקון ל.

עד, ב. דְּאִיהוּ רְמַ”ח פִּקּוּדִין, אִיהִי מִצְוַת יהו”ה בְּכָל אֵבֶר וְאֵבֶר דְּמַלְכָּא. לקו”א כג. 

 

16- Tikun 30. 

 

Source of רמ”ח פיקודין אינון רמ”ח אברי דמלכא. 

————–

תיקון לז. עז, ב. 

בְּרֵאשִׁית, דְּאִיהוּ שַׁבָּת בְּרֵאשִׁית, דְּהָא שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת אִינוּן, וּלְכָל חַד אִית לֵיהּ שִׁית יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה, וְכָל יוֹמָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא הוּא אֶלֶף שָׁנִים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (תהלים צ ד) כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעִינֶיךָ וכו’, וְשַׁבָּת בְּרֵאשִׁית שִׁית יוֹמִין דִּילֵיהּ אִינוּן שְׁנֵי אֲלָפִים תֹּהוּ, שְׁנֵי אֲלָפִים תּוֹרָה, שְׁנֵי אֲלָפִים יְמוֹת הַמָּשִׁיחַ.

הגר”א מביא שמכאן משמע כדעת המקובלים שישנם ו שמיטות גשמיים. 

תו”א ד”ה מי שם פה. 

17- Tikun 37.

Was there a physical world that preceded ours? Is our world the second time around? 

————————-

תיקון סד. 

צו, א. וּכְשֶׁיָּרַד לְשָׁם הָיָה עוֹשֶׂה מַעֲשִׂים וְתוֹלָדוֹת בְּכָל אֶרֶץ וְאֶרֶץ, מֵהֶם הָיוּ צוֹמְחִים וּמֵהֶם לֹא הָיוּ צוֹמְחִים, וְיֵשׁ שָׁם בְּרִיּוֹת, מֵהֶן בִּשְׁנֵי רָאשִׁים, וְיֵשׁ מֵהֶם בִּשְׁלֹשָׁה עַד שִׁבְעָה, וְיֵשׁ שָׁם מָקוֹם שֶׁהַשֶּׁמֶשׁ מְאִירָה וְהַלְּבָנָה וְהַכּוֹכָבִים וְהַמַּזָּלוֹת, וְיֵשׁ מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אוֹר כְּלָל, אֶלָּא חֲשֵׁכָה וַעֲרָפֶל. 

מנחות לז. א. ובתוס’. זהר ח”א קנז. השמטות רנ”ד. סיפור רמ”פ. 

18- Tikun 64. 

Location where some people are born with 2, 3 or 7 heads….Gemara in Menochos. 

——————————– 

תיקון סט. קיד. אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא. 

19- Tikun 69. 

Source of A Moshe Rabeinu in every generation. 

—————

תיקון ע

קכ”ה ב. וְאִם אִית בְּהוּ פָסֵק כְּגַוְונָא דָא (נ”א) הַאי בַּר נַשׁ אַכְחִישׁ דִּיּוֹקְנֵיהּ, וְעָבַד פְּגַם וּמוּם, וּבְהַהוּא פְגַם שַׁרְיָא מוּם, כְּפוּם מוּם דְּסִיהֲרָא, פָּרִיץ אִיהוּ, מֵצַח אִשָּׁה זוֹנָה (ירמיה ג ג), שַׁרְיָא בֵּיהּ פְּרִיצוּ בְּמִצְחוֹ, מֵהַהוּא אֲתַר אִיהוּ פְגִים, וְצָרִיךְ לְכַסָּאָה מִצְחוֹ דְלָא יִתְגְּלֵי עִִרְיָתֵיהּ לְמָארֵי דְּדִינָא, וְאִם חָזַר בִּתְיוּבְתָא, יְהֵא פְּגִימוּ דִילֵיהּ נָחִית לְתַתָּא, לָקֳבֵל בָּהּ עָנְשָׁא, וְאִם לַאו אִיהוּ חוֹזֵר בִּתְיוּבְתָּא, מִסְתַּלְקַת לְעִילָא לְתַבְעָא לֵיהּ דִּינָא בְעָלְמָא דְאָתֵי, בְהַהוּא אֲתַר דְּפַגִּים, עֲלֵיהּ אִתְּמַר (שמות כא טז) מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת, 

ט”ז או”ח קעד, ט. ומצאתי בספר כוונת האר״י וז״ל קודם  האכילה ישתה מעט מיס פחות מרביעית ויברך עליהם תחלה וסוף וימין לצאת י״ח מן המיס שבתוך המזון ופעם אחת שתיתי יותר מרביעית הראו לי 

במצחי שהיתה ברכה לבטלה עכ״ל.

20- Tikun 70. 

Source that a person’s Aveiros can be seen on his forehead. Quoted by the Taz. 

טעמי מנא קרבי שפת אמת. https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=3948&st=&pgnum=14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מעלת אמירת תיקוני זוהר

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=30&t=28849

 

 

Sefer Torahs Shiur- Sivan 11, 06/02/20

Shiur- Sivan 11, 5780. June 2, 2020

A brief synopsis. 

Topic: The Sefer Torahs of  Moshe, Ezra and the עזרה. 

Facility History and Building Rentals | Beth Chayim Chadashim

A- ספר תורה של משה 

1- Moshe Rabeinu wrote 13 Torahs and distributed them to all 12 tribes and one to Levi. 

The  13th one was placed next to the לוחות. Either inside the ארון itself or on aN external shelf that was attached to the ארון. 

2- Rashi says that this ס”ת was used for public reading on: הקהל  and every Yom Kippur by the כהן גדול. Tosfos says that we don’t find any mention of the כהן גדול entering the קודש הקדשים to bring out and returning this ספר תורה. 

3- Discussed if משה רבינו  was allowed to enter the קודש הקדשים. 

ב״ב יד, ב. אמר ר׳ אחא בן יעקב ספר עזרה לתחלתו הוא נגלל. בדק”ס שעשה משה. 

רש״י שם: ספר שכתב משה ובו קורין בעזרה פרשת המלך בהקהל וכ״ג ביום הכיפורים. 

בב”ר- הכ”ג הי’ מוציאו ביוה”כ? תוס’ ב”ב שם בע”א כותבין שלא אשכחן בסדר העבודה. 

אחרים כותבים שכן. ראשית ביכורים. שהרי סדר העבודה הוא ממה שהי’ בב”ש! וברור שלא הי’ ס”ת בק”ק. ולכן לא נזכר בסדר עבודה. אבל בב”ר, הכה”ג יצא אתו אחרי עבודת הקטורת ומחזירה כשחזר להוציא המחתה!

 וזה כוונת רש”י. עבודת ישראל. 

האם הי’ משה נכנס לקד”ק ?]

תו”כ ,אחיך בבל יבא ואין משה בבל יבא’. ראב”ד: שמשה הי’ נכנס תמיד. צפע”נ: ח”ו!] 

 

Jews March On | My Jewish Learning

B- Uniqueness of Moshe’s ספר תורה

Moshe Rabeinu’s torah.  Ragatchover: This unique Torah (the 13th) was different from the other 12. Moshe wrote into this one the קרי וכתיב , נקודות and the ‘trop’ (cantillation)!!

OTHER TORAH MANUSCRIPTS AT THE NLI

צפע”נ.  כל המסורה. קרי וכתיב. טעמים (ןלכן נתנה ללויים העומדים על השיר) ונקודות, שם ד’ אותיות!  נגנז בארון, ולכן מותר הי’ לכתבו

וממנו נכתב ס”ת של שאול דוד ושלמה. אחרי בנין הבית שוב לא היו יכולים ליכנס לק”ק.  והמלכים שלאח”ז העתיקו ממלך שלפניו. 

C- What happened to this ס”ת? 

Gemore in Yuma lists all the items that were hidden in caves during the time of  בית ראשון .  

משה רבינו’s ספר תורה us not listed. Perhaps it’s included in the ארון that was hidden. From Rashi above it seems that it still existed in בית שני. 

 האם שרד ס”ת של משרע”ה  בב”ש? ביומא נב, ב לא נזכר שנגנז. טיטוס. קול מבשר ב, כח. 

D- ספר תורה של עזרא או עזרה?

Mishna says that ‘on חול המועד one may not repair/correct a letter in any Sefer Torah. Even the one in the עזרה.’ 

Rashi has two explanations. 

1- There was a ספר תורה in the עזרה (azarah) of the בית המקדש. 

2- The word is not עזרה (courtyard) but עזרא (Ezra). Meaning the Sefer Torah written by Ezra! This תורה was used as a ‘master’ for all other ספרי תורה. 

Master Copy Stock Illustrations – 1,644 Master Copy Stock ...

מו”ק יח, ב. אין כותבין סת”ם במועד ואין מגיהין אות אחת אפילו בספר עזרא. 

רש”י 

אפילו בספר .ספר תורה של עזרא. ואני שמעתי עזרה בה’. פירוש ספר מוגה שהי’ בעזרה שממנו מגיהין כל ספרי גולה.

שו”ת פנים מאירות- הוא הוא ס”ת של משרע”ה!! 

E- Yerushalmi – Establishing the correct way to write all ספרי תורה

See below for the full text of this Yerushalmi. 

There were more than one version to ספרי תורה . This was a result of  גלות בבל. 

They were called ספר מעוני , ספר זעטוטי ,ספר היא. These were words that were different in some ספרי תורה. They [Ezra or others] established for posterity the proper way to write all ספרי תורהs. 

They used the rule אחרי רבים להטות. If 2 Torahs had one version and one had a different one they ruled that we establish the Halachah like the 2. 

Henceforth, all תורהs written differently are פסול! 

We discussed this topic at length. ההלכה קובעת מה כיום יתר או חסר. 

מהלך שני – בספרי פיסקה שנו (לדברים לג כז), אבות דר”נ, ירושלמי תענית פ”ד ה”ב, דף סח ע”א: ג

ג’ ספרים מצאו בעזרה. ‘ספר מעוני’, ו’ספר זעטוטי’ ו’ספר היא’.

מהלך אחר- רש”י דה”א ח, כט. 

F- What happened to Ezra’s ספר תורה? 

Torah - Wikiwand

Fascinating story of Reb Ovadia Bartenura. See below from the Chida’s שם הגדולים.  

He relates that when he was in Egypt he heard that the ספר תורה of Ezra that was in a particular shul was removed by the Shamash who was bribed by an Arab. Th Arab took it with him on a boat. Unfortunately, the boat sunk…..

ship on sea during thunderstorm animated wallpaper fantasy art ...

On the other hand, the Chida continues, there is a different story printed in a footnote of a Chumash printed in Amsterdam. The story goes that the Rambam heard that this Chumash, written by Ezra himself, was at that time in Burgundy France. He traveled there and copied it. The day he returned from Burgundy was the 28th of אייר, and he celebrated it every year. 

So it seems that Ezra’s Torah survived until the time of the Rambam! 

The Best Things to Do in Burgundy, France

However, the source of this story is from a book that was written by a very controversial individual.  רבי עזריה בן משה מן האדומים (דה לה רוסה – באיטלקית: Bonaiuto dei Rossi

https://en.wikipedia.org/wiki/Azariah_dei_Rossi

See below for the story as it appears in his book. מאור עינים

The previous Rebbe writes in Hayom Yom ז אלול the following:

In Prague there is a Torah scroll which – according to local tradition – had been examined and emended by Ezra the Scribe. It is read only on Simchat Torah and is always rolled to the portion of sh’ma. When I was in Prague in 5668 (1908) I saw that scroll, and in it daka is spelled with an alef

איפה ס”ת של עזרא היום? 

– סיפור הרע”ב בשה”ג. 

מקור הסיפור? המ”ע??

G- The מאור עינים

We briefly discussed the controversy surrounding the author and his books. 

The sharp rebuke from the מהר”ל מפראג. See below a sampling of the מהר”ל’s attack on the book. 

The Beis din of Tzefas. צפת . The proclamation publicizing the חרם urged the Reb Yoseph Karo. See below for a photo of the famed proclamation. 

We spoke that despite his excommunication, he is quoted by some פוסקים!!!!

We mention the מגן אברהם concerning the מי שברך  that was/is said in many Shuls requesting a blessing for the king/czar. The מגן אברהם writes that one should not ask ‘for the king’s enemies to be defeated. The reason is since there are Jews in the neighboring countries that are at odds with this king. So asking for success in their own  king means misery for Jews in other countries, The source of this ruling…..the מאור עינים !!

The Rebbe quotes him with a disclaimer. 

האם חתם הב”י על הח’? מחזיק ברכה שז. 

וכן עוד אחרונים. מג”א רפ”ד, ז. מי שעסקין בצ”מ באמונה. לא לומר ויפיל שונאיו. כי ישנם אחב”י במלכות האחרת. אדה”ז לא מביאו. 

 לקו”ש טו, 368. הערה 17. מצטט את המ”ע. 

הרמ”א כנראה מביא את הסיפור.

https://beta.hebrewbooks.org/tursa.aspx?a=yd_x6326

 

 

אי אפשר בימינו לקיים מצוות כתיבת ספר תורה כדינה, ועל כל פנים מדאורייתא. ובזה מחזקים את פסק הרא”ש (הלכות ס”ת, א) שמצות הכתיבה בזמננו היא של ספרי התורה שבע”פ. 

מהר”ל:

הברייתא על ‘שלושת הספרים בעזרה’  

 

א. מעונה אלהי קדם (דברים לג כז). שלשה ספרים נמצאו בעזרה – אחד

1 של מעונים, ואחד של ‘היא היא’, ואחד נקרא ‘ספר זעטוטים’.

2 באחד כתיב ‘מעון אלהי קדם’, ובשנים כתיב ‘מעונה אלהי קדם’,

3  בטלו חכמים את האחד וקיימו את השנים.

4  באחד כתיב תשעה ‘היא’, ובשנים כתיב אחת עשרה ‘היא’, בטלו

5 חכמים את האחד וקיימו את השנים.

6  באחד כתיב ‘וישלח את זעטוטי בני ישראל, ואל זעטוטי בני ישראל’

7  ובשנים כתיב ‘וישלח את נערי בני ישראל, ואל אצילי בני ישראל’

8  בטלו חכמים את האחד וקיימו את השנים.

ספרי לדברים, פיסקה שנו (לדברים לג כז)

 

https://beta.hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=2&daf=49b&format=pdf

 

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=1580

 

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=27252

http://www.daat.ac.il/he-il/toshba/maamarim/research/hahraa.htm

ספר מעוני

ספר זעטוטי

ספר היא

Miracles- Shiur Gimmel Iyar, 5780.  May 26, 2020

Shiur Gimmel Iyar, 5780.  May 26, 2020

ניסים

1- 

 • Story of a town that was overwhelmed with soldiers staying in their private homes. Tzadik accepted a donation, gave a Brocha and the soldiers left. Turns out they were scheduled to leave before approaching and giving a donation to the Tzadik. Townspeople wanted their donation returned. 

Republican soldiers camping in a physics laboratory, University ...

 • Maharsham ruled for the Tzadik as it is possible that since הקב”ה knew they were going to donate to charity and ask for a Brachah and He set it up before they approached the Tzadik. 
 • His source was from the Oved Edom story. עובד אדם although the ארון was in his house כםר only three months he was blessed with his daughter in laws giving  birth within these three months! 
 • Meaning they were expecting before Oved Edom graciously took the ארון into his house. [Medrash has another explanation. See text below]
 • The Maharsham’s conclusion: A miracle can begin to develop even before one asks for it or merits to deserve it. 
 • Oved Edom’s respect for the ארון. See text below. 

דין תורה. מהרש”ם. רופא. 

אוח”ח. פגיעאל בן עכרן. ברכה לבנים. כמו עובד אדום הגיתי. 

שילה 369.  נוב 13. גבעון -50. 

דוד זמירות. מעשה עוזא. 

עובד אדם. [ר’ חאניע הי”ד] 

ברכות סג, ב. 

פרטי הסיפור במב”ר פ”ב. שני דברים גדולים וקדושים. קטורת וארון. נר אחד! 

איך תוך ג’ חדשים ילדו כל אחת ששה? 

 1. שישה בכרס אחד. ברכות שם. 

Rainbow Sextuplets Photo Shows Babies' Birth Order | POPSUGAR Family

 1. כל חודש ב ילדים- ירושלמי יבמות. במדבר רבה שם. 
 2. או שנתעברו מקודם! ס’ זאת מנוחתי ברכות שם. מהרש”ם. 

 


 

ציורי תנ"ך/ יוסף ובנימין נפגשים במצרים/ ציירה: אהובה קליין (c)

2- 

 • Story of Binyomin
 • Was he married when he met Yosef? 
 • Did he have children at that time? 
 • 2 versions of the story. Rashi and one גירסא in the Zohar. 
 • Zohar- He was married but didn’t have a relationship with his wife due to his mourning for Yosef! The ten names of his ‘children’ he related to Yosef were ‘if I had children’ that is what I would name them! 
 • Only when Yosef revealed himself to his brothers did he begin to procreate.
 • They were born after the family of Yakov arrived in מצרים. 
 • Did Binyomin return to ארץ ישראל? Did Yehuda fulfill his obligation to his father to bring back Binyomin?  
 • Ragatchover’s explanation. 

סיפור של בנימין – 

האם חזר לא”י? ערבות של יהודה. מכות יא, ב.

מתי התחתן. מתי נולדו לו בנים. 

ב’ גרסאות בזוהר. בראשית קנג. עי”ש במ”ש הרח”ו ז”ל. ובניצוצי זהר. כבר ילדו לו. או בתוך הזמן שחזר. או שבכוח הי’ לו. ונולדו אחרי שבאו למצרים! וזשה”כ הבאים. לא שבאו. 

חרם של יהודה. מכות יא ב. רגצובי. 

http://www.shiurpoints.com/?p=191

 

—————————————————

Donate Jewelry | Scrap Gold, Estate, Fine Jewelry Donations3- 

 • Parallels to starting a fast and the reason for the fast passes. Example – fasting for rain and it begins to rain at 11 AM. 
 • Does one need to finish the fast? Jerusalem - Rabbis Call For Day of Fasting, Prayers For Rain - Vos ...
 • What if the rains before the fast begins?
 •  Story of the fellow who pledged a new hospital wing if the administration will call the needed specialist to cut his vacation short and return to the hospital. Surgeon did return but his decision to return was made before the hospital reached him. 
 • Story of the group escaping war torn Hungary. A woman pledged her jewelry to charity if she would be saved. Turns out at the time of her pledge she was not in danger any longer. 

תענית. בשו”ע תקס”ט. אם עבר הגזירה – יחיד צריך להשלים. ציבור- לפני חצות אין משלימין.  משום טורח או משום לב ב”ד מתנה עליהם, מ”א וט”ז.  

אם נודע שלפני הקבלה כבר התבטלה והקבלה היתה בטעות- א”צ להשלים. 

ואם נדר בתנאי, כגון ע”מ וכו’. א”צ לשלם. רמ”א יו”ד רכ, טו. 

נדר לבית רופאים אם הרופא יחזור. אבל הרופא החליט כבר לחזור. 

נדר שאם בנו ישוב ‘בשלום’ מהמלחמה. וחזר עם נוכרי’ ר”ל. 

ברחו וחשבו שטרם עברו את הגבול. ונדרו. והתברר שכבר חצו את הגבול. 

——————————————————-

4- 

 • After the Nazir finishes his נזירות it says that he should/could drink wine. Isn’t it obvious? Nazir needs to drink wine after his נזירות term is over to show that his refraining from wine was not because he disliked it. He does indeed like wine. It’s the מצוה that kept him back from drinking it.  
 • Naso 5775: Enjoy Your Wine! - The Neshamah Center
 • The famous Yerushalmi that a person will be asked by בית דין של מעלה if he tasted all the fine foods he came across while in עולם הזה. 
 • How does this jive with אתכפי’ ואתהפכא? 
 • Question of Yalta, wife of Rav Nachman, what tastes like בשר וחלב and yet is kosher? See text below. 
 • The meaning of her question: We keep kosher not because we do not know what non-Kosher food tastes like. For every non-kosher dish there is a similar kosher dish with the same taste. It's BACON! Yes KOSHER BACON!!! | Christian Forums
 • She was wondering about בשר וחלב. 
 • Targum of Yonasan Ben Uziel. Right after Pesach one must eat bread. Why? To show, as above,  our not eating חמץ was purely because of the Torah commandment. 

וְאַחַר יִשְׁתֶּה הַנָּזִיר יָיִן.

חולין קט, ב. שאלות ילתא לר’ נחמן. בשר וחלב. 

 להראות שנזר רק מחמת פרישות. 

חמץ בערב פסח. תרגום יוב”ע

[ שמות יב, יח. – ואחרי פסח תיכלון חמיע!

ששת ימים תעבוד. מוקצה. 

ירושלמי נדרים רפ”ט. שמונה פרקים. לקו”ת במדבר פד, ב. לקו”ש א. 

 

גוט יום טוב. קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. 

———————————————————————————-

ברכות סג, ב. 

 

פתח ר’ אליעזר בנו של ר’ יוסי הגלילי בכבוד אכסניא ודרש:  (שמואל ב ו, יא) ויברך ה’ את עובד אדום (הגתי) בעבור ארון האלהים והלא דברים ק”ו ומה ארון שלא אכל ושתה אלא כבד ורבץ לפניו כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו עאכ”ו מאי היא ברכה שברכו אמר רב יהודה בר זבידא זו חמות וח’ כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחד. שנאמר (דברי הימים א כו, ה) פעלתי השמיני וכתיב (דברי הימים א כו, ה) כי ברכו אלהים (דברי הימים א כו, ח) כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבודה ששים ושנים לעובד אדום.

 

Rabbi Eliezer, son of Rabbi Yosei HaGelili, began to speak in honor of the hosts, and taught: It is stated: “The Lord has blessed the house of Oved-edom…because of the ark of God” (II Samuel 6:12). Just as in reward for honoring the ark, which neither ate nor drank, but before which Oved-edom simply swept and sprinkled water to settle the dust, he was treated this way and merited a blessing, all the more so should one who hosts a Torah scholar in his home, providing him with food and drink and availing him of his possessions without concern for his personal gain, be rewarded with such a blessing.

The Gemara asks: What is that blessing with which Oved-edom was blessed? Rav Yehuda bar Zevida said: This is Ḥamot and her eight daughters-in-law, each of whom bore six in a single womb, as it is stated: “And Oved-edom had sons…Peulletai the eighth,” and in the continuation of the same verse it is written: “For God blessed him” (I Chronicles 26:4–5); apparently, these eight children were the blessing, as it is stated: “All these were of the sons of Oved-edom; they and their sons and their brethren, able men in strength for the service; sixty-two of Oved-edom” (I Chronicles 26:8). Each of the nine women gave birth to six sons, for a total of fifty-four. If one adds the original eight, there were sixty-two altogether.

במדבר רבה ד. 

לֹא אָבָה דָּוִד לְהָסִיר אֵלָיו אֶת אֲרוֹן ה’ וגו’ וַיַּטֵּהוּ דָוִד בֵּית עֹבֵד אֱדֹם הַגִּתִּי. לֵוִי הָיָה עוֹבֵד אֱדוֹם הַגִּתִּי, שֶׁכֵּן מְיַחֲסוֹ עִם הַלְוִיִּם, וְעוֹבֵד אֱדוֹם וְאֶחָיו שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם. וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ עֹבֵד, עַל יְדֵי שֶׁעָבַד לִפְנֵי ה’ כָּרָאוּי. אֱדֹם, שֶׁהֶאְדִּים פְּנֵי דָוִד, הוּא הָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי הָאָרוֹן שֶׁלֹא יְמִיתֶנוּ, וְהוּא עוֹבֵד לְפָנָיו וּבֵרְכוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. הַגִּתִּי, שֶׁהָיָה מִגַּת. 

(שמואל ב ו, יא): וַיֵּשֶׁב אֲרוֹן ה’ בֵּית עֹבֵד אֱדֹם הַגִּתִּי, אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ שְׁנֵי דְבָרִים הָיוּ קְדוֹשִׁים וּגְדוֹלִים, וְכִסְּבוּרִין בְּנֵי אָדָם שֶׁהֵם קָשִׁים, וּכְדֵי שֶׁלֹא לְהוֹצִיא לַעַז עֲלֵיהֶם כָּתַב בָּהֶן דָּבָר גָּדוֹל שֶׁל שֶׁבַח וּבְרָכָה, וְאֵלּוּ הֵן: קְטֹרֶת וְאָרוֹן. קְטֹרֶת שֶׁלֹא יֹאמַר אָדָם קָשֶׁה הוּא הַקְּטֹרֶת, עַל יָדוֹ מֵתוּ נָדָב וַאֲבִיהוּא, וְעַל יָדוֹ נִשְׂרְפוּ עֲדַת קֹרַח, וְעַל יָדוֹ נִצְטָרַע עֻזִּיָּהוּ, לְכָךְ כָּתַב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַעֲלָה גְדוֹלָה בַּקְּטֹרֶת שֶׁנִּצְּלוּ יִשְׂרָאֵל עַל יָדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יז, יב יג): וַיִּקַּח אַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר משֶׁה וַיָּרָץ אֶל תּוֹךְ הַקָּהָל וגו’. אָרוֹן, שֶׁלֹא יֹאמַר אָדָם קָשֶׁה הוּא הָאָרוֹן, הוּא הִכָּה בַּפְּלִשְׁתִּים, הוּא הָרַג בְּאַנְשֵׁי בֵּית שֶׁמֶשׁ, הוא הָרַג לְעֻזָּא, לְכָךְ כָּתַב בּוֹ בְּרָכָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמואל ב ו, יא): וַיֵּשֶׁב אֲרוֹן ה’ וגו’, לְלַמֶּדְךָ שֶׁאֵין קְטֹרֶת וְאָרוֹן הוֹרְגִין אֶלָּא עֲוֹנוֹת הוֹרְגִין. 

בַּמֶּה בֵּרַךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בֵּית עוֹבֵד אֱדוֹם, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר בְּבָנִים, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (דברי הימים א כו, ד ה): וּלְעֹבֵד אֱדֹם בָּנִים שְׁמַעְיָה הַבְּכוֹר וגו’ יוֹאָח הַשְּׁלִשִׁי וְשָׂכָר הָרְבִיעִי וּנְתַנְאֵל וגו’ פְּעֻלְּתַי הַשְּׁמִינִי. בְּעוֹן קוֹמֵי רַבִּי יוֹחָנָן מַהוּ פְּעֻלְּתַי, אָמַר לָהֶם עַל שֶׁפָּעַל פְּעֻלָּה גְדוֹלָה בַּתּוֹרָה, מַה פְּעֻלָּה גְדוֹלָה פָּעַל שֶׁהָיָה מַדְלִיק לִפְנֵי הָאָרוֹן נֵר אֶחָד שַׁחֲרִית וְנֵר אֶחָד עַרְבִית. 

רַבִּי יוֹסֵי עֲבַד לָהּ אַפְטָרָה מַה אִם הָאָרוֹן שֶׁלֹא אָכַל וְשָׁתָה וְלֹא מִתְכַּבֵּד אֶלָּא בִּשְׁבִיל שְׁנֵי לוּחוֹת שֶׁהָיוּ בּוֹ זָכָה בֵּית עוֹבֵד אֱדוֹם שֶׁיִּתְבָּרֵךְ בִּזְכוּתוֹ, מִי שֶׁקִּבֵּל חֲכָמִים וְתַלְמִידִים בְּמַאֲכָל וּבְמִשְׁתֶּה וְעַל מִטּוֹת כְּבוּדוֹת, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה שֶׁיְשַׁלֵּם לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שְׂכָרוֹ. 

אָמְרוּ עַל עוֹבֵד אֱדוֹם שְׁמוֹנָה בָּנִים הָיוּ לוֹ וּשְׁמוֹנֶה כַּלּוֹת הָיוּ לוֹ וְכָל חֲדָא וַחֲדָא מִנְּהוֹן יָלְדָה תְּרֵין בְּיַרְחָא, הָא כֵיצַד, הָיְתָה טְמֵאָה שִׁבְעָה וּטְהוֹרָה שִׁבְעָה וְיוֹלֶדֶת, טְמֵאָה שִׁבְעָה וּטְהוֹרָה שִׁבְעָה וְיוֹלֶדֶת, שִׁית עֲשַׂר לְכָל יְרַח, לִתְלָתָא יַרְחִין הֲרֵי אַרְבְּעִין וּתְמַנְיָא. וּבְנֵי שְׁמַעְיָה שִׁשָּׁה, דִּכְתִיב (דברי הימים א כו, ו ז): וְלִשְׁמַעְיָה בְנוֹ נוֹלַד בָּנִים וגו’ בְּנֵי שְׁמַעְיָה עָתְנִי וגו’, הָא חַמְשִׁין וְאַרְבַּע, תְּמַנְיָא דִידֵיהּ, דִּכְתִיב: וּלְעֹבֵד אֱדֹם בָּנִים וגו’ הָא שִׁתִּין וּתְרֵין, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (דברי הימים א כו, ח): כָּל אֵלֶּה מִבְּנֵי עֹבֵד אֱדֹם הֵמָה וּבְנֵיהֶם וַאֲחֵיהֶם אִישׁ חַיִל בַּכֹּחַ לַעֲבֹדָה שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם לְעֹבֵד אֱדֹם, הֱוֵי (דברי הימים א כו, ה): כִּי בֵרְכוֹ אֱלֹהִים, לְכָךְ נֶאֱמַר (דברי הימים א יג, יד): וַיְבָרֶךְ ה’ אֶת בֵּית עֹבֵד אֱדֹם וגו’. 

אמרה ליה ילתא לרב נחמן מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה אסר לן דמא שרא לן כבדא נדה דם טוהר

Chulin 109, b. 

 Yalta said to her husband Rav Naḥman: Now as a rule, for any item that the Merciful One prohibited to us, He permitted to us a similar item. He prohibited to us the consumption of blood, yet He permitted to us the consumption of liver, which is filled with blood and retains the taste of blood. Likewise, God prohibited sexual intercourse with a menstruating woman, but permitted sexual intercourse with one’s wife while she discharges the blood of purity. During a particular period after giving birth, even if she experiences a flow of blood she is not rendered ritually impure and remains permitted to her husband by Torah law.

חלב בהמה חלב חיה חזיר מוחא דשיבוטא גירותא לישנא דכורא

Furthermore, the Torah prohibits the consumption of the forbidden fat of a domesticated animal, but permits the fat of an undomesticated animal, which has the same flavor. It is prohibited to eat pork, but one may eat the brain of a shibuta fish, which has a similar taste. One may not eat giruta, a non-kosher fish, but one may eat the tongue of a fish, which tastes similar.

אשת איש גרושה בחיי בעלה אשת אח יבמה כותית יפת תאר בעינן למיכל בשרא בחלבא

Likewise, the Torah prohibits sexual intercourse with the wife of another man but permitted one to marry a divorced woman in her previous husband’s lifetime. The Torah prohibits sexual intercourse with one’s brother’s wife, and yet it permits one to marry his yevama, i.e., his brother’s widow when the brother dies childless. Finally, the Torah prohibits sexual intercourse with a gentile woman but permitted one to marry a beautiful woman who is a prisoner of war (see Deuteronomy 21:10–14). Yalta concluded: The Torah prohibits the consumption of meat cooked in milk; I wish to eat a dish that tastes like meat cooked in milk.

אמר להו רב נחמן לטבחי זויקו לה כחלי והאנן תנן קורעו ההוא לקדרה

Upon hearing this, Rav Naḥman said to his cooks: Roast udders on a spit for her. The Gemara asks: But didn’t we learn in the mishna that one must tear the udder first? Rav Naḥman did not tell his cooks to tear the udders. The Gemara answers: That requirement was stated only with regard to cooking in a pot, not roasting.